Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 24 maja 2018

W Lyxig Republik dokładamy najwyższych starań, aby Twoje dane były bezpieczne. Poniższy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych. Opisuje także, jak przestrzegamy przysługujące Tobie prawa oraz wskazuje, w jaki sposób możesz ich dochodzić.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator właściciel strony lyxigrepublik.com – Łukasz Haliniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Haliniak grp, ul. Kasztanowa 3, 62-003 Biedrusko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 972 112 5328, REGON: 302807571

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem lyxigrepublik.com.

1.6 Użytkownik/ Ty – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7 Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika, w którym Użytkownik wprowadza swoje dane.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdziesz niezbędne informacje niezbędne na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1 GDY KORZYSTASZ Z SERWISU LYXIGREPUBLIK.COM

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Konta), LyxigRepublik.com przetwarza Twoje Dane Osobowe. Są to adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje zbierane za pomocą plików cookies tudzież innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Oznacza to, że wchodząc na stronę Serwisu, chcą zapoznać się z ofertą czy z chęcią złożenia zamówienia powinieneś mieć świadomość, że pewne zbierane przez nas dane są konieczne, aby cel Twoich odwiedzin na stronie został osiągnięty. Tak samo dzieje się, gdy składasz reklamację lub zgłaszasz roszczenia.

Dane zbierane w logach są również w celach analitycznych i statystycznych. Ma to nam pomóc w ciągłym rozwoju. Wnioski wyciągane na podstawie tych danych pomagają nam poprawiać funkcjonalność sklepu oraz ofertę. Podstawą jest uzasadniony interes Administratora opisany we wspomnianym wyżej artykule 6 RODO.

Jeśli nie jest dla Ciebie jasne, czym jest „uzasadniony interes Administratora”, chcemy Cię uspokoić, iż wykorzystujemy Dane w celu:

  • zaspokajania potrzeb naszych Klientów, w tym dostarczania naszych produktów;
  • promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów;
  • obsługi i utrzymania Twojego Konta, zarządzania skargami i rozstrzygania wszelkich sporów;
  • zrozumienia naszych klientów, ich zachowań i preferencji
  • ochrony i wspierania naszej działalności,
  • zapobiegania i wykrywania zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw.

Każde z tych działań pomaga nam w rozwoju i zachowaniu płynności finansowej, a to jest przecież główny cel prowadzenia działalności gospodarczej.

O zbieraniu danych w celach marketingowych piszemy w sekcji: 4. MARKETING.

3.2. GDY SIĘ REJESTRUJESZ W SERWISIE LYXIGREPUBLIK.COM

Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak woli podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości założenia Konta.

Dane podane w czasie rejestracji mogą być przetwarzane adekwatnie do danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu (opisane w sekcji 3.1).

3.3. GDY SKŁADASZ ZAMÓWIENIE

Gdy składasz zamówienie konieczne staje się uzupełnienie danych o adres doręczenia oraz numer telefonu. Gdy potrzebna jest Ci faktura VAT wymagane stają się numer NIP i nazwa oraz adres firmy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz nam tych danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia.

4. MARKETING

LyxigRepublik.com przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera). W takim przypadku konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera. Zgodę tę możesz udzielić lub cofnąć za pomocą Konta lub poprzez stosowny email wysłany na kontakt(at)lyxigrepublik.com.

Szczególną formą przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności LyxigRepublik oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes LyxigRepublik polegający na promowaniu własnej marki. Dane z serwisów społecznościowych nie są łączone z Danymi z Serwisu w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane globalnemu przetwarzaniu.

5. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności Serwisu oraz w celu poprawy jakości korzystania z niego.

Cele, w jakich korzystamy z cookies:

  • Ulepszenie sposobu działania Serwisu, mająca na celu personalizację obsługi i ciekawe funkcje w sklepie, np. pliki cookies zapamiętują preferencje i zawartość koszyka
  • Poprawa wydajności Serwisu, tu pliki cookie zbierają dane, które w większości są zagregowane i anonimowe, a informują nas w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu
  • Dostarczanie odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, te pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoich zachowaniach w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii Twoich zakupów lub zawartości Twojego koszyka. Możemy je wykorzystać w kampanii kontekstowej
  • Mierzenie skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych – pliki cookie mogą zostać wykorzystane do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, np. informacja, czy newsletter został otwarty.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli, jako Użytkownik, chcesz być powiadamiany o każdym umieszczeniu nowych „ciasteczek” na Twoim urządzeniu, możesz to zrobić w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz. O tym, jak zarządzać plikami cookie dowiesz się z pomocy dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Decyzja o wyłączeniu niektórych bądź wszystkich „ciasteczek” może ograniczyć Twoje możliwości korzystania z Serwisu, takich jak np. dodawanie produktów do koszyka czy finalizowanie transakcji.

6. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla LyxigRepublik.com (kurierzy, operatorzy pocztowi; agencje marketingowe) oraz organów administracji państwowej (tylko na żądanie i tylko w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Ci następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych;

2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3. do usunięcia danych : Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: dotyczy to Danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego. W szczególnych sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania wszelkich danych.

6. do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, klikając w przycisk “Usuń konto” w zakładce “Ustawienia” lub wysyłając wiadomość na adres kontakt(at)lyxigrepublik.com. W przypadku danych w Koncie, które podałeś dobrowolnie, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres kontakt(at)lyxigrepublik.com.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Konto w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Koncie już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Konto lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Konta oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe. Nie wybieramy przypadkowych partnerów biznesowych, a ilość danych przez nas udostępniana jest zminimalizowana do koniecznego minimum. Na bieżąco wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

10. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt(at)lyxigrepublik.com. lub adres korespondencyjny Łukasz Haliniak grp, ul. Kasztanowa 3, 62-003 Biedrusko lub profil na facebooku: facebook.com/lyxigrepublik.com

11. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.